ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO WEBOVÉ STRÁNKY

 • Úvod

  POLARBEAR ENERGY s.r.o. se sídlem Skandinávská 128/2, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo: 10708812, chrání soukromí všech uživatelů svých webových stránek. Zásady spojené s používáním webu jsou:

  • Neposkytnutí informací o uživatelích našich stránek třetím stranám, pokud to oni sami výslovně a jednoznačně neoznámí předem.
  • Ochrana všech materiálů předávaných uživateli webu.
  • Používání postupů k ochraně soukromí uživatelů webu s výhradou, že webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Proto mohou tyto stránky fungovat v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a používání jednotlivých stránek.
  • Web může být použitý pouze pro zákonné účely. Uživatel nesmí porušovat nebo se pokoušet porušit jeho bezpečnost. V případě porušení tohoto zákazu je možné vyzvat uživatele k zodpovědnosti.
  • Naše společnost není správcem obsahu zaslaných informací.
 • Osobní údaje

  • Správce osobních údajů uživatelů webu je POLARBEAR ENERGY s.r.o. se sídlem Skandinávská 128/2, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo: 10708812.
  • Účely, právní základy a období zpracování osobních údajů se uvádějí zvlášť pro každý účel zpracování údajů.
  • Uživatel našich stránek má následující práva týkající se zpracování svých osobních údajů:
   • právo na přístup k osobním údajům,
   • právo na opravu osobních údajů,
   • právo vymazat osobní údaje,
   • právo omezit zpracování osobních údajů,
   • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů,
   • právo na přenos dat,
   • právo podat stížnost dozorčímu orgánu,
   • právo odvolat souhlas uděleným pro zpracování osobních údajů.
  • Osobní údaje uživatele webu mohou zpracovávat subjekty, jejichž služby používáme pro zpracování dat. Všechny subjekty pověřené zpracováním osobních údajů zaručují použití příslušných bezpečnostních opatření a bezpečnost osobních údajů vyžadovaných zákonem.
  • Naše webové stránky lze prohlížet bez poskytnutí osobních údajů, avšak v některých případech může naše společnost požádat o jejich zpřístupnění
  • Osobní údaje se shromažďují pouze v nezbytném minimálním rozsahu, zejména pro účel uvedený v daném formuláři uvedeném na internetových stránkách. V závislosti na účelu, pro který jsou poskytovány osobní údaje, je každý takový případ spojen s dobrovolným souhlasem uživatele webu nebo s získáním informací v souladu s čl. 13 GDPR
  • Pokud uživatel webové stránky používá během přístupu na stránku své konto v síti např. Facebook nebo Google, bude e-mailová adresa shromážděna z dat přiřazených profilu v příslušné sociální síti.
  • S nabídkami, propagacemi a dalšími zprávami souvisejícími s naší společností a jejími přidruženými subjekty se může uživatel webu seznámit pomocí souhlasu se zasíláním newsletteru. Chcete-li to provést, vyplňte příslušný formulář a poskytněte nám osobní údaje potřebné k jeho obdržení. Poskytování těchto údajů je dobrovolné, ale nezbytné, pokud chcete dostávat newsletter. Data budou zpracovávána po celou dobu trvání newsletteru, pokud uživatel stránky nezruší svůj souhlas se zasíláním.
  • Při kontaktu s naší společností prostřednictvím e-mailu, a to i zasláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, nám přirozeně zasíláte e-mailovou adresu jako adresu odesílatele. Kromě toho mohou být do těla zprávy zahrnuty i další osobní údaje. Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro kontakt.
  • Na webových stránkách společnosti mohou být k dispozici různé typy průzkumů, dotazů a jiných formulářů, na jejichž základě může uživatel webové stránky zadat své osobní údaje. Vyplnění a odeslání takového formuláře má za následek, že osobní údaje obsažené v něm budou zpracovány výhradně za účelem zpracování dotazníku, dotazu nebo jiného účelu formuláře.
 • Protokoly serveru

  • Používání webových stránek je spojeno se zasíláním dotazů na server, na kterém jsou uloženy. Každý dotaz adresovaný serveru je uložen v protokolech serveru.
  • Záznamy zahrnují IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému používaném uživatelem webu. Záznamy jsou zapsány a uloženy na serveru.
  • Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními uživateli, kteří používají tento web a nejsou námi používány k identifikaci uživatelů webu.
  • Serverové protokoly jsou pouze pomocný prostředkem sloužící k administraci webu a jejich obsah není sdělen nikomu kromě těch, kteří jsou oprávněni spravovat server.
 • Sociální média

  • Webové stránky používají pluginy a další nástroje sociálních sítí poskytované přes sociální sítě např. Facebooku nebo Google.
  • Zobrazením webových stránek naší společnosti, která obsahuje takový plugin, prohlížeč uživatele webu vytvoří přímé spojení se servery správců sociálních sítí (poskytovatelů služeb). Obsah pluginu je přenášen daným poskytovatelem služeb přímo do prohlížeče uživatele a integrován s webovou stránkou. Díky této integraci poskytovatelé služeb dostávají informace o tom, že prohlížeč webových stránek uživatele zobrazil stránku naší společnosti, a to i v případě, že uživatel nemá profil u daného poskytovatele služeb nebo se k němu momentálně nepřihlásil. Takové informace (společně s adresou IP) zasílá prohlížeč uživatele přímo na server daného poskytovatele služeb a tam je uložen.
  • Přihlášení do sociální sítě např. Facebooku nebo Google vede ke skutečnosti, že poskytovatel služeb poskytující tuto službu bude moci přímo přiřadit návštěvu webových stránek naší společnosti k profilu uživatele v dané sociální síti.
  • Pokud uživatel webu používá plugin (kliknutím např. na tlačítko "To se mi líbí" nebo "Sdílet", příslušné informace budou také odesílány přímo na server poskytovatele služeb a tam uloženy). Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na sociální síti a zobrazí se lidem přidaným jako kontakty uživatele. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovatelem např. Facebook nebo Google, stejně jako možnost kontaktu a práva v tomto ohledu a možnost použití nastavení ochrany soukromí jsou popsány v pravidlech ochrany soukromí poskytovatele služeb dané sociální sítě.
  • Aby se zabránilo situaci, kdy sociální webové stránky přiřazují data shromážděná během návštěvy na webových stránkách naší společnosti přímo na profilu webových stránek na dané webové stránce, je třeba se před tím, než navštívíte naše webové stránky, odhlásit z této webové stránky. Můžete také zcela zabránit načítání na stránce pluginu pomocí příslušných rozšíření pro prohlížeč uživatele (např. blokování skriptů).
 • Politika cookies

  Co jsou soubory cookie

  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě webové stránky. Cookie obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory cookie, které používáme, nepoškozují váš počítač. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn při návštěvě naší webové stránky a svůj souhlas projevuje dalším prohlížením naší webové stránky.

  Jaké soubory cookie používáme?

  Cookie používáme za účelem zlepšení našich služeb a pomáhají k správné funkčnosti našich stránek. Na stránkách mohou být použity dočasné a trvalé cookie. Dočasné cookie (session cookie) slouží např. po přihlášení se ke službě identifikace uživatele po dobu přihlášení. Bez těchto cookie nemusí některé funkce webu fungovat, nebo může být jejich funkčnost omezena. Dočasné cookie se při vypnutí prohlížeče automaticky vymažou. Trvalé cookie (persistent cookie) obsahují nastavení uživatele a slouží tedy na zvýšení jeho komfortu při využívání našich služeb, případně slouží pro statistické nebo reklamní účely. Zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo pokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

  Na našich webových stránkách používáme několik typů cookie:

  • Základní soubory cookie

   Tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí. Jsou to např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a podobně. Bez nich bychom nemohli poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookie zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.

  • Provozní soubory cookie

   Pomocí provozních cookie shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránky jste navštívili naposledy a podobně. Tyto cookie nám slouží k analýze a vylepšování našich stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookie zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

  • Reklamní soubory cookie

   Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách na zobrazení obsahu a reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookie mohou shromažďovat informace o vašich zvycích při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity i na rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme poskytovat na našich webových stránkách obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantnější a efektivnější cílit přímou marketingovou komunikaci, ale také omezit počet zobrazení reklamy a měřit účinnost reklamních kampaní. Tyto soubory slouží také k zobrazování reklamy na volných panelech stránek jiných provozovatelů, pokud jste vyjádřili souhlas se zobrazováním oznámení o našich nabídkách a akcích ve Vašem prohlížeči.

  • Soubory cookie třetích stran

   Na stránkách jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookie, které nepodléhají naší kontrole. Jde například o případ, pokud prohlížená webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie těchto služeb třetích stran, kde nemáme kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

  Odmítnutí používání souborů cookie

  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na následujících odkazech:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  Budeme respektovat, pokud si výchozí nastavení cookie změníte. Vypnutí některých cookie však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.