NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

sluzby

Prostřednictvím dobíjecí stanice lze nabíjet současně 2 elektromobily. Pro nabíjení je nutné mít vlastní nabíjecí kabel, který není součástí stanice. Stanice poskytuje výkon až 22kW, tedy až 3x32A pro každou zásuvku.RFID kartu/čip je možné objednat vyplněním formuláře na webu www.premobilita.cz. V případě zájmu lze vydat kartu i neosobně, detailní informace získáte na elektromobilita@pre.cz.

Nabíjecí stanici pro elektromobily najdete na parkovišti u věže s logy.

Jak zahájit dobíjení:

 • Připojte dobíjecím kabelem elektromobil ke stanici.
 • Přiložte RFID kartu/čip na čtečku.
 • LED indikátor změní barvu a začne dobíjení vozidla.
 • Dobíjení ukončíte odemknutím vozu, odpojením kabelu z vozu a následně z dobíjecí stanice

Pokyny k obsluze pro neregistrované zákazníky

Dobíjení přes https://charge.pre.cz/IDstanice

 • Naskenujte QR kód čtečkou ve Vašem mobilním telefonu (volně dostupná přes App Store nebo Google Play), případně zadejte jedinečný URL kód zásuvky do prohlížeče za adresu https://charge.pre.cz/
 • Zvolte produkt dobíjení a potvrďte zaškrtnutím podmínky dobíjení.
 • Vyberte „Přejít k platbě“.
 • Zadejte údaje z kreditní karty Visa/MasterCard k procesu platby a zaplaťte.
 • Dobíjení je zahájeno, vůz připojte k dobíjecí stanici. V případě, že má stanice dvířka, vyčkejte jejich otevření pro připojení kabelu a dobíjení bude zahájeno, jakmile dvířka zavřete.

Nyní můžete ve webovém rozhraní mobilního zařízení nebo PC stáhnout nebo po zadání emailové adresy emailem zaslat zjednodušený daňový doklad, nebo předčasně ukončit dobíjení.

PREpoint without a door:

 • Connect the cable from your electric vehicle to the station.
 • Place the RFID card/tag on the reader.
 • The light change its color and the vehicle is going to start charging.
 • You can end the charging in two ways:
  a. placing the RFID card/tag on the reader
  b. unlocking your vehicle and disconnecting the cable first from the vehicle and then from the station

Instructions for unregistered customers

Charging with https://charge.pre.cz/chargeID

 • Scan the QR code with the QR scanner in your mobile phone (the app is free available via App Store or Google Play) or enter the unique URL code of the connector into the browser under the address https://charge.pre.cz/
 • Choose the charging product and confirm by agreeing with the charging terms and conditions
 • Choose “Přejít k platbě/Go to the payme
 • Enter your Visa/MasterCard data for the payment procedure and pay.
 • The charging has started, connect the vehicle with the charging station. In a case that the charging station has a door, wait until the door opens, connect the cable and the charging will start after you close the door.

Now in the web interface of your mobile phone or PC you can download the invoice OR after entering your email address you can send the invoice on your email OR prematurely end the charging.